שיחה מיוחדת לפורים, ארורים הרשעים שכל מחשבתם נגד ישראל

הרב צבי צביאלי
שיחה מיוחדת לפורים, ארורים הרשעים שכל מחשבתם נגד ישראל | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this