שיחה לפורים, הסיבה לכל התמודדות שהאדם עובר היא אהבה אין סופית של ה' אליו ורצון לגדלו ולרוממו, וגם כשאדם נופל הוא נופל לידיו של הקבה שרוצה בקרבתו ומצפה לחזרתו

הרב אברהם זהבי
שיחה לפורים, הסיבה לכל התמודדות שהאדם עובר היא אהבה אין סופית של ה' אליו ורצון לגדלו ולרוממו, וגם כשאדם נופל הוא נופל לידיו של הקבה שרוצה בקרבתו ומצפה לחזרתו | תש"פ
Share this