שחיטת גוי ומומר גר תושב וכותי בשיטת הרמב''ם

הרב אליעזר בן פורת
שחיטת גוי ומומר גר תושב וכותי בשיטת הרמב''ם | תשפ"ב
Share this