שו"ת הלכתי, האם יש צורך להכשיר מפעל שיצרו בו חלב נכרי כשעוברים לחלב ישראל?

הרב זאב וייטמן
שו"ת הלכתי, האם יש צורך להכשיר מפעל שיצרו בו חלב נכרי כשעוברים לחלב ישראל? | תשע"ו
Share this