שותפות - גדריו וקנייניו, חלותו ויצירתו - שיטות הראשונים - חלק א'1

הרב יעקב אברהם כהן
שותפות - גדריו וקנייניו, חלותו ויצירתו - שיטות הראשונים - חלק א'1 | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this