שותפות בבעלי מלאכה, וקנין באמירה

הרב אריה פרייזלר
שותפות בבעלי מלאכה, וקנין באמירה | תש"פ
Share this