שורשי החטאים של ימי בין המצרים הם חטא העגל וחטא המרגלים, והתיקון שלהם הוא דבקות בתורה ובקב''ה ואחדות אמיתית בעם ישראל

הרב משה יעקב קליין
שורשי החטאים של ימי בין המצרים הם חטא העגל וחטא המרגלים, והתיקון שלהם הוא דבקות בתורה ובקב''ה ואחדות אמיתית בעם ישראל | תש"פ
Share this