שופטים, פרק כ' פסוק כ"ד

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
שופטים, פרק כ' פסוק כ"ד | תשע"ה
Share this