שופטים, פרק ט"ז פסוק כ"ג

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
שופטים, פרק ט"ז פסוק כ"ג | תשע"ה
Share this