שו"ע-מג"א סעיף ט', הלכות קידוש

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
שו"ע-מג"א סעיף ט', הלכות קידוש | תשע"ג
Share this