שו"ע הלכות תשעה באב, סימן תקס"א סעיפים ג'-סוף, חפץ חיים פתיחה ארורין סעיף ג', קונטרס בית קדשנו ותפארתנו

הרב שריה דבליצקי זצ"ל
שו"ע הלכות תשעה באב, סימן תקס"א סעיפים ג'-סוף, חפץ חיים פתיחה ארורין סעיף ג', קונטרס בית קדשנו ותפארתנו | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this