שו"ע הלכות תשעה באב סימן תקנט מסעיף ה-סוף, חפץ חיים פתיחה עשיין סעיף יב, קונטרס בית קדשנו ותפארתנו

הרב שריה דבליצקי זצ"ל
שו"ע הלכות תשעה באב סימן תקנט מסעיף ה-סוף, חפץ חיים פתיחה עשיין סעיף יב, קונטרס בית קדשנו ותפארתנו | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this