שו"ע הלכות תשעה באב סימן תקנ"א סעיפים ג' ד' , חפץ חיים הלכות רכילות כלל ט' סעיף ב', קונטרס בית קדשנו ותפארתנו

הרב שריה דבליצקי זצ"ל
שו"ע הלכות תשעה באב סימן תקנ"א סעיפים ג' ד' , חפץ חיים הלכות רכילות כלל ט' סעיף ב', קונטרס בית קדשנו ותפארתנו | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this