שומה, וגדר מעות פקדון, ומטבע שנפסלה או נפחתה

הרב אילן אש
שומה, וגדר מעות פקדון, ומטבע שנפסלה או נפחתה | תשע"ט
Share this