שולחן ערוך, סימן תר"ל, דיני דפנות הסוכה

הרב יהודה אריה דינר
שולחן ערוך, סימן תר"ל, דיני דפנות הסוכה | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this