שולחן ערוך סימן נ' דברים שבכתב, תורת התמיד, משנת איזהו מקומן, י''ג מידות, וקשרם בעליית התפילה

הרב נתן רוטמן
שולחן ערוך סימן נ' דברים שבכתב, תורת התמיד, משנת איזהו מקומן, י''ג מידות, וקשרם בעליית התפילה | תשפ"א
Share this