שולחן ערוך, יורה דעה סי' קכ"ב דין נותן טעם לפגם בכלים

הרב חיים מרמרוש
שולחן ערוך, יורה דעה סי' קכ"ב דין נותן טעם לפגם בכלים | תשע"ג
Share this