שולחן ערוך יורה דעה, סימן צ"ה סעיף א', דגים וביצה שנתבשלו בקדירה של בשר אם מותר לאכלן עם גבינה

הרב דן מייזליש
שולחן ערוך יורה דעה, סימן צ"ה סעיף א', דגים וביצה שנתבשלו בקדירה של בשר אם מותר לאכלן עם גבינה | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this