"שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור" - המלאכות האסורות בשביעית

הרב שריאל רוזנברג
"שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור" - המלאכות האסורות בשביעית | תשע"ד
Share this