'שב בדירת עראי - צילא דמהימנותא', ערב הושענה רבה בישיבת 'היכל יצחק' (לנדא) י-ם

הרב שאול אלתר
'שב בדירת עראי - צילא דמהימנותא', ערב הושענה רבה בישיבת 'היכל יצחק' (לנדא) י-ם | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this