שבת פרשת זכור, מחיית עמלק

הרב יוסף צ. בן פורת
שבת פרשת זכור, מחיית עמלק | תש"פ
Share this