שבת, טלטול נר

הרב יהודה אריה דינר
שבת, טלטול נר | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this