שבת - "אות היא ביני וביניכם"/ "אות היא לעולם"

הרב דוד כהן
שבת - "אות היא ביני וביניכם"/ "אות היא לעולם" | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this