"שבע שבתות תמימות תהיינה", הכנה למתן תורה

הרב איתמר שוורץ
"שבע שבתות תמימות תהיינה", הכנה למתן תורה | תשע"ה
Share this