שבעה שבועות תספור לך, היסוד של חג השבועות

הרב דוד לאו
שבעה שבועות תספור לך, היסוד של חג השבועות | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this