שביתת קרקע בשביעית בישראל בגוי ובשליחות

הרב אשר וייס
שביתת קרקע בשביעית בישראל בגוי ובשליחות | תשפ"א
Share this