שביעית, סוד איסור גידולי זריעת שביעית מדאורייתא

הרב אליעזר בן פורת
שביעית, סוד איסור גידולי זריעת שביעית מדאורייתא | תשפ"ב
Share this