שבילי אור- פרקי התבוננות, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות

הרב אייל ולנר
שבילי אור- פרקי התבוננות, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות | תש"פ
Share this