שבועות, קבלת התורה

הרב חזקיהו משקובסקי
שבועות, קבלת התורה | תשע"א
Share this