שבועות, 'נעשה ונשמע'

הרב מנחם שטיין
שבועות, 'נעשה ונשמע' | תשע"ט
Share this