שבועות, הכנה למתן תורה

הרב יוסף רפפורט
שבועות, הכנה למתן תורה | תשע"ג
Share this