שבועות, הכנה למתן תורה

הרב אליהו מן
שבועות, הכנה למתן תורה | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this