שאלת ידיעה ובחירה - האם קיימת סתירה

הרב מרדכי דוד נויגרשל
שאלת ידיעה ובחירה - האם קיימת סתירה | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this