שאלות המתעוררות בחילול מעשר שני על מטבע של אחר (סדרי קרן המעשרות)

הרב שאול רייכנברג
שאלות המתעוררות בחילול מעשר שני על מטבע של אחר (סדרי קרן המעשרות) | תשע"ו
Share this