שאלות בחושן משפט, הפרשת חלה, בין המצרים

הרב יהודה אריה דינר
שאלות בחושן משפט, הפרשת חלה, בין המצרים | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this