ר' ברוך שמעון סלומון-רבה של פתח תקוה

הרב גבריאל ארנטרוי
ר' ברוך שמעון סלומון-רבה של פתח תקוה | תשע"ה
Share this