רצוננו לעבוד את ה' והרצון לשפע בתחומי הגשמיות עניינו שיהיו אלה לכלי עזר לעבודת ה' איכותית ומשובחת

הרב ערן רפפורט
רצוננו לעבוד את ה' והרצון לשפע בתחומי הגשמיות עניינו שיהיו אלה לכלי עזר לעבודת ה' איכותית ומשובחת | תש"פ
Share this