ריסוק והפשרת קרח בשבת, או''ח סימן ש''כ

הרב מיכאל דינר
ריסוק והפשרת קרח בשבת, או''ח סימן ש''כ | תשע"ו
Share this