ריבית קצוצה יצר בדיינים

הרב נחום שיינין
ריבית קצוצה יצר בדיינים | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this