'רחם... ועל ירושלים עירך'

הרב מנחם שטיין
'רחם... ועל ירושלים עירך' | תש"פ
Share this