ראש השנה שחל להיות בשבת

הרב אשר וייס
ראש השנה שחל להיות בשבת | תשס"ט
Share this