ראש השנה, קבלת מלכות

הרב אליעזר גינזבורג זצ"ל
ראש השנה, קבלת מלכות | תשס"ז
Share this