ראש השנה, משפטי שמים דומים למשפטי בשר ודם

הרב מנחם שטיין
ראש השנה, משפטי שמים דומים למשפטי בשר ודם | תשע"ד
Share this