ראש השנה, יום כיפור, מדוע קדם יום הדין ליום הכיפורים, וכי לא היה מוטב לבוא למשפט נקיים

הרב ציון כהן
ראש השנה, יום כיפור, מדוע קדם יום הדין ליום הכיפורים, וכי לא היה מוטב לבוא למשפט נקיים | תשפ"ב
Share this