ראש השנה, טעה בליל ראש השנה וחתם "הקל הקדוש" במקום "המלך הקדוש", שכח לומר "רצה" בשבת ראש השנה

הרב אברהם צבי דירנפלד
ראש השנה, טעה בליל ראש השנה וחתם "הקל הקדוש" במקום "המלך הקדוש", שכח לומר "רצה" בשבת ראש השנה | תשע"ד
Share this