קשה פרנסתו וזיווגו של אדם כקריעת ים-סוף

הרב מנחם ליבי
קשה פרנסתו וזיווגו של אדם כקריעת ים-סוף | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this