קרבנות ציבור סכין מושכתן, ודין יקדים הקדש לקרבן, האם אלו הלכות סותרות

הרב אליעזר בן פורת
קרבנות ציבור סכין מושכתן, ודין יקדים הקדש לקרבן, האם אלו הלכות סותרות | תשע"ח
Share this