קרבן חטאת, מדוע על שוגג ולא על מזיד?

הרב ציון כהן
קרבן חטאת, מדוע על שוגג ולא על מזיד? | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this