קנית פירות במקומות שאינם בפיקוח לענין ערלה

הרב שאול רייכנברג
קנית פירות במקומות שאינם בפיקוח לענין ערלה | תשע"ג
Share this