קנין מחמת המנהג בדירות בחוזים וחובות, חו"מ סימן רא

הרב יעקב אברהם כהן
קנין מחמת המנהג בדירות בחוזים וחובות, חו"מ סימן רא | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this